Giúp chúng tôi có kinh phí hoạt động bằng cách quyên góp cho MuaVideo.net

Khi bạn quyên góp vào trang web muavideo.net bằng cách chuyển khoản, ví momo từ hệ thống muavideo.net , thì số tiền quyên góp sẽ được quy đổi thành đơn vị tính của trang web được gọi là xu, tỉ lệ quy đổi là 1 XU = 1.000 đ

Sau khi đã quyên góp vào hệ thống trang MuaVideo  là bạn đã có thể download được hình ngay mà không cần điều kiện gì, khi download không hết xu, bạn vẫn có thể để dành cho lần download sau mà không bị mất đi

Nạp tiền quyên góp tối thiểu 10.000 đ = 10xu là bạn đã có thể download. Bảng tính này có thể thay đổi tùy vào hoàn cảnh do các trang web nguồn thay đổi chính sách.


Loại tài liệu Định dạng Số xu/lượt tải Thể loại
Shutter JPG/Vector Lớn nhất 5  
Shutter Video HD HD 119 video
Shutter Video 4K 4K 199 video
Shutter Video HD Select Premium HD 199 video
Shutter Video 4K Select Premium 4K 350 video
Freepik.com Max 1 image
istockphoto.com Max 4 image
123rf.com Max 4 image
Depositphotos.com Max 7 image
Vectorstock.com Max 10 vector
Alamy.com Max 80 image
Pikbest.com Max 1 video/music
Lovepik.com Max 1 video/music
PngTree.com Max 1 image
Ooopic.com Max 20 image
StockUnlimited.com Max 1 image
MotionArray.com Max 2 video/music
MotionElements.com Max 2 video/music
Dreamstime.com Max 4 image
AdobeStock.com Max 5 image
Elements.Envato.com Max 1 video/music
Yellowimages.com Max 50 Mockup
Pixelsquid.com Max 2 3d
Utoimage.com Max 7 psd
istockphoto.com HD  HD  119 video
istockphoto.com 4K 4K 199 video
AdobeStock.com HD HD 119 video
EpidemicSound.com Wav 2 music
Artlist.io Max 9 video/music
FootageCrate.com Max 5 video
ProductionCrate.com Max 5 video/music
Vecteezy.com Max 1 video


MuaVideo.net - chia sẻ thư viện dựng phim